Epson

Epson's Cartridge Collection & Recycling Programme


"Better Products for a Better Future"

Epsons filosofi om genanvendelse "For at bevare værdifulde miljøressourcer og reducere affaldet sigter vi på at indsamle og genbruge så mange produkter og forsyninger som muligt", har Epson etableret indsamlings- og genbrugsprogrammer for patroner. Programmerne består af single return (via post) og bulk returnering (via box collection program).

Via dette link kommer du videre til Epson's retur system, klik her.

Epson og miljøet

Som en af de førende virksomheder inden for dokumentudskrivning og ‑produktion ser vi det som vores pligt at tage aktivt del i den ansvarlige administration af vores globale ressourcer. Virksomhedens miljøpolitikker håndterer nutidens udfordringer med henblik på at skabe en bedre fremtid for vores børn og for os selv.

Miljøvision 2050

Det første og enkleste trin er reducering af CO2-udslippet. Det er efterhånden ved at være oplagt, at jordens bærende ressourcer er begrænsede. Det er Epsons erklærede hensigt at opnå en 90 % reducering af CO2-udslippet for vores produkter i 2050.

Produkter

Alle vores produkter er udviklet med tanke på en økologisk, bæredygtig livscyklus. Ud over et miljørigtigt design samt angivelse af alle økologisk relevante data på alle produkter betyder dette også fjernelse af skadelige stoffer i hele vores produktsortiment.

Produktgenbrug

Den ansvarlige og effektive behandling af vores produkter, når de tages ud af drift hos vores kunder og forretningspartnere, er vigtig. Så vigtig at vi inkluderer en genbrugsstrategi allerede i planlægningsfaserne. Alle vores færdige produkter overholder WEEE-direktivet fra 2005. For vores forbrugsvarer som patroner har vi etableret et indsamlingssystem, der sørger for en sikker returnering af tomme patroner til Epson.

Miljøstyring

Alle vores bestræbelser for engageret, miljømæssig bevarelse er dybt rodfæstet i vores generelle ledelsesfilosofi. Den er på linje med samfundets ønske om at minimere den økologiske påvirkning af vores verden. Det er Epsons erklærede mission at opfylde dette ønske og beskytte vores fremtid. Det implementerede system til miljøstyring og styring af miljørisici hjælper os med at nå disse mål.

 

Læs mere her om Epson's miljø strategi.